รีวิวจากคนไข้

รีวิวผ่าตัดมุมกราม ปรับหน้าเรียว คุณศิริพงศ์

รีวิวคุณจิดาภา ผ่าตัดขากรรไกรควบคู่กับการจัดฟันไฮสปีด

รีวิวผ่าตัดขากรรไกรคุณปิยวิทย์

รีวิวผ่าตัดขากรรไกรคุณแทนพงศ์

รีวิวผ่าตัดขากรรไกรคุณรุจี

รีวิวผ่าตัดขากรรไกรเพื่อรักษาอาการนอนกรน (คุณยศกร)

รีวิวคุณศวิตาผ่าตัดขากรรไกรควบคู่กับการจัดฟันแบบใส

รีวิวผ่าตัดขากรรไกร (คุณชัชวาล)