ข่าวสารและโปรโมชั่น

ศ.ทพ.ดร.อมรพงษ์ วชิรมน ได้รับเชิญให้เป็น Speaker ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
ทพ.ดร.อมรพงษ์ วชิรมน บรรยายการผ่าตัดปากแหว่งเพดานโหว่ ให้กับนักศึกษา
หมอตี๊ อมรพงษ์ ได้รับเชิญไปบรรยายวิชาการ ณ โรงพยาบาลศิริราช
หมอตี๊ อมรพงษ์ เป็นแขกรับเชิญในรายการ Beauty Cafe
เตรียมพบกับหมอตี๊ อมรพงษ์ ได้ในรายการ Super Mum
บรรยายวิชาการเรื่อง Microimplant Anchorage For Orthodontic Treatment
บรรยายวิชาการ เรื่อง Face-Orientated 3D Computerized Surgery-First Orthognatic
Myobrace Center ออกบูธงาน Global Summit on Early Childhood Caries
คุณหมอตี๊ ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรหลักสูตรการบริหารระดับสูงเชิงบูรณาการทางการแพทย์ บสพ. รุ่น 2
การประชุมเรื่องการใช้ Growth Factorกับโครงหน้าและ Wound Healing