ศัลยกรรมผ่าตัดขากรรไกร ปรับโครงหน้า ให้ใบหน้าเป็นผู้หญิง
ด้วยเทคนิค Nemotec V

ศัลยกรรมเสริมความงามช่วยเพิ่มความละมุน อ่อนหวานให้เหมาะสมกับรูปหน้าผู้หญิงได้ ซึ่งอาจผ่าตัดเพียงหัตถการเดียว หรือหลายหัตถการร่วมกัน ตามความสมดุลของสัดส่วน และองค์ประกอบบนใบหน้าของแต่ละบุคคล แต่ในบางรายแม้จะมีเครื่องหน้าที่สวยงามแล้ว ก็ยังคงพบปัญหาโครงหน้าผู้ชายหรือใบหน้าเหมือนผู้ชายอยู่ ในส่วนนี้ปัญหามักเกิดขึ้นจากกระดูกใบหน้าที่มีลักษณะเหลี่ยม , ยาว หรือ ยื่นออกมา ซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ดูเหมือนผู้ชาย เพราะโครงหน้าผู้ชายจะมีมุมมองที่แตกต่างจากโครงหน้าผู้หญิง โดยโครงหน้าผู้หญิงจะมีกรอบหน้าชัด กรามชัดน้อยกว่าโครงหน้าผู้ชาย และมีใบหน้าที่สั้นกว่า

การศัลยกรรมผ่าตัดขากรรไกร ถือเป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยปรับรูปหน้าผู้หญิงที่เหมือนผู้ชาย หรือ ปรับรูปหน้าจากชายเป็นหญิง ช่วยปรับรูปหน้าที่ดูแข็งแรง ดุดันนั้น ให้มีความละมุน อ่อนหวาน งดงามในแบบรูปหน้าผู้หญิงตามต้องการ เพื่อให้เกิดความมั่นใจ ในการใช้ชีวิตใหม่อย่างมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

ความแตกต่าง
โครงหน้าผู้ชาย
และโครงหน้าผู้หญิง

จุดเด่นของการศัลยกรรม
ผ่าตัดขากรรไกรที่ Vertex Clinic

การศัลยกรรมผ่าตัดขากรรไกรไม่ใช่เพื่อความงามเท่านั้นแต่ยังจะช่วยปรับโครงหน้าให้สมดุลขึ้น

ศัลยกรรมผ่าตัดขากรรไกร ให้ใบหน้าเป็นผู้หญิง ด้วยเทคนิค Nemotec V เหมาะกับใคร?  

เหมาะกับผู้ที่ต้องการปรับโครงหน้ารูปทรงใบหน้าที่สวยงามตามแบบฉบับของผู้หญิง 

เหมาะกับผู้ที่ต้องการปรับโครงสร้างใบหน้าจากชายเป็นหญิง 

เหมาะกับผู้ที่มีปัญหาโครงหน้า, รูปทรงใบหน้าเหลี่ยม แข็ง ดุดันเหมือนผู้ชาย 

เหมาะกับผู้ที่มีปัญหาคางยื่น ใบหน้ายาว เนื่องจากขากรรไกรล่างยาวกว่าปกติ 

เหมาะกับผู้ที่มีปัญหารูปหน้าเบี้ยว หรือไม่เท่ากัน ซึ่งเกิดขึ้นจากลักษณะของขากรรไกรที่ผิดปกติ 

เหมาะกับผู้ที่มีปัญหาขากรรไกรบนยื่นออกมา ริมฝีปากนูนอูมผิดปกติ หรือ ไม่สามารถหุบริมฝีปากลงมาได้ 

เหมาะกับผู้ที่มีปัญหาขากรรไกรล่างหรือฟันหน้าล่างคร่อมฟันบน 

เหมาะกับผู้ที่มีปัญหาคางหดสั้นมาก เนื่องจากขากรรไกรล่างสั้นกว่าปกติ 

เหมาะกับผู้ที่ต้องการมีแผลขนาดเล็กมาก บวมช้ำน้อย 

เหมาะกับผู้ที่มีเวลาพักฟื้นไม่มาก และต้องการฟื้นตัวเร็ว 

การเตรียมตัวก่อนผ่าตัด
ขากรรไกร ด้วยเทคนิค
Nemotec V

1. พบแพทย์เพื่อตรวจดูโครงสร้างของกระดูกเชิงกรามและคางอย่างละเอียด เพื่อให้แพทย์ประเมินว่าควรผ่าขากรรไกรอย่างไรจึงจะเหมาะสมกับใบหน้า หรือปรับรูปหน้าจากหญิงเป็นชาย ได้สมดุลที่สุด

2. วางแผนการผ่าตัดด้วยเทคนิค Nemotec V กับทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจาก Let Me In Thailand ผ่านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์นำร่องแบบ 3 มิติ เพื่อจำลองภาพคนไข้ ก่อนทำ และหลังทำ

3. ตรวจร่างกายอย่างละเอียด รวมถึงแจ้งประวัติส่วนตัวเกี่ยวกับสุขภาพ เช่น โรคประจำตัว การแพ้ยา ยาที่รับประทานเป็นประจำ เป็นต้น

4. พักผ่อนให้เพียงพอ และเตรียมร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีไข้ หรืออาการอักเสบภายในช่องปาก และระบบทางเดินหายใจ

5. งดสูบบุหรี่ และเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ อย่างน้อย 2-4 สัปดาห์ ก่อนเข้ารับการผ่าตัด

6. งดวิตามิน และอาหารเสริมทุกชนิด อย่างน้อย 2-4 สัปดาห์ ก่อนเข้ารับการผ่าตัด

7. งดน้ำและอาหาร อย่างน้อย 6-8 ชั่วโมง ก่อนเข้ารับการผ่าตัด (เนื่องจากเป็นการผ่าขากรรไกรแบบดมยาสลบโดยวิสัญญีแพทย์)

ผ่าตัดโครงหน้า ด้วยเทคนิค NEMOTEC V

เทคนิค Nenotec V

วางแผนการผ่าตัด
ด้วยคอมพิวเตอร์
นำร่องแบบ 3 มิติ

Surgery First

 ผ่าตัดขากรรไกรก่อนการจัดฟัน 

ระยะเวลาผ่าตัด

 3 – 6 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับแผนการรักษา 

ปลอดภัย ระหว่างการผ่าตัด

  เทคนิคดมยาสลบ โดยวิสัญญีแพทย์แบบ 1:1 

ระยะเวลาพักฟื้น

หลังผ่าตัด 7 วัน สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติ

จัดฟัน

เพื่อให้ได้ตำแหน่งของฟันที่เหมาะสม 

อาการแทรกซ้อนที่สามารถเกิดขึ้นได้หลังทำศัลยกรรมโดยทั่วไปเช่น มีเลือดออก,ติดเชื้อ หรืออาการอักเสบนั้น แตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายในแต่ละบุคคล จึงควรปฏิบัติตามข้อควรระวังอย่างเคร่งครัด.

วิธีการดูแลหลังผ่าตัดปรับโครงหน้า
ด้วยเทคนิค NEMOTEC V

01
คนไข้ส่วนใหญ่หลังผ่าตัดจะมีแค่ยางเกี่ยวไว้ สามารถถอดออกได้เพื่ออ้าปากและรับประทานอาหาร คนไข้ส่วนน้อยอาจถูกพิจารณามัดฟันหลังผ่าตัด หรือการใส่เครื่องมือควบคุมตำแหน่งสบฟัน (Splint) จะไม่เหมือนกันในคนไข้แต่ละคน 

02
รับประทานยาและปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด 

03
ประคบเย็นข้างแก้ม 3 – 4 วันหลังการผ่าตัด เพื่อให้เลือดภายในหยุดไหล และลดอาการบวม

04
ในช่วง 2-3 วันแรกหลังจากการผ่าตัด หลีกเลี่ยงการเคี้ยว และควรรับประทานอาหารเหลว อ่อนนุ่ม เพื่อลดการทำงานของขากรรไกร 

05
ระยะเวลา สัปดาห์แรกหลังการผ่าตัด ควรรัดหน้าไว้ตลอดเวลา เพื่อให้ผลลัพธ์มีประสิทธิภาพสูงสุด 

06
7 วันหลังการผ่าตัด แนะนำให้มีการฝึกกล้ามเนื้อ Myobrace (มายโอเบรส) เพื่อให้ลิ้นแข็งแรง อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมไม่ไปอุดกั้นทางเดินหายใจขณะหลับ ช่วยให้การจัดฟันหลังผ่าตัดง่ายขึ้น และสามารถกลับไปใช้งานขากรรไกรได้เร็วขึ้น 

07
งดออกกำลังกาย หรือทำกิจกรรมที่อาจเกิดแรงกระแทก เป็นระยะเวลา 2-4 สัปดาห์ เพื่อให้ร่างกายพักฟื้นตัวได้เร็วที่สุด 

08
ทำความสะอาดช่องปากบ่อยๆ โดยการบ้วนน้ำสะอาด หรือหลังรับประทานอาหารอย่างสม่ำเสมอ  

09
หลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณแผลผ่าตัด เพื่อป้องกันการอักเสบ และเชื้อโรค 

10
ควรมาติดตามอาการหลังผ่าตัดตามแพทย์นัดทุกครั้ง และมาพบทันตแพทย์จัดฟันตามเวลาที่กำหนด เป็นสิ่งที่สำคัญมากของเทคนิคการผ่าตัดขากรรไกรก่อนการจัดฟัน (Surgery First) 

ภาพจำลองการผ่าตัดปรับโครงหน้า
ด้วยเทคนิค NEMOTEC V

ทำไมต้องศัลยกรรมปรับโครงหน้า ที่ Vertex Clinic

เพราะการปรับรูปหน้าจากชายเป็นหญิงเป็นการผ่าตัดที่สำคัญมาก Vertex Clinic จึงมีเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัย และให้คำปรึกษาโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ศัลยกรรมช่องปาก ใบหน้า และขากรรไกร (Oral and maxillo facial surgery) เพื่อบอกปัญหาและรายละเอียดต่างๆ ก่อนรับการผ่าตัดจริงและวางแผนการผ่าตัด โดยทีมเเพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ด้วยเทคนิค Nemotec V สุดยอดเทคโนโลยีช่วยนำร่องการผ่าตัดโครงหน้า และขากรรไกร เหนือกว่าระบบ CT Scan และ สแกนแบบ 3 มิติ นำเข้าจากประเทศสเปน มาตรฐานยุโรปให้คนไข้เห็นรายละเอียดก่อนและหลังทำได้ชัดเจน ทำให้การผ่าตัดมีประสิทธิภาพ
แม่นยำ เจ็บน้อย บวมช้ำน้อย ฟื้นตัว ได้เร็วหลังผ่าตัด ทำการผ่าตัด โดย หมอติ๊ อมรพงษ์ Let Me In Thailand พร้อมทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ โดยเทคนิคนี้มีเฉพาะที่ Vertex Clinic เท่านั้น

แพทย์เฉพาะทางโครงหน้าขากรรไกรและทันตกรรม ในคนเดียวกัน

การผ่าตัดเลื่อนขากรรไกร(ขากรรไกรเบี้ยว) ไม่ใช่แค่เพียงเปลี่ยนตำแหน่งกระดูกขากรรไกรเปลี่ยน
แต่ตำแหน่งกระดูกฟันก็ย่อมเปลี่ยนไปด้วย ดังนั้น การทำให้ฟันเข้าที่อย่างเหมาะสมและ
การสบฟันที่เข้าที่อย่างสวยงาม จำเป็นต้องมีการจัดฟัน ควบคู่หลังการผ่าตัดเลื่อนขากรรไกร

ทพ.ดร.อมรพงษ์ วชิรมน (หมอตี๊)

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางศัลยกรรม ช่องปาก ใบหน้าขากรรไกร และทันตกรรมจัดฟัน

Oral Maxilofacial Surgery And Orthodontics (ศัลยศาสตร์ช่องปาก และแม็กซิลโลเฟเชียล)

ทั้งนี้ทั้งนั้น แพทย์จะมีการให้คำแนะนำที่เหมาะสมกับแต่ละคน โดยแต่ละเคสจะมีปัญหาโครงหน้าที่ต่างกัน มีการผ่าตัดที่ต่างกัน ดังนั้นการดูแลรักษาหลังการผ่าตัด แพทย์จัดการดูแล ให้คำแนะนำตามความเหมาะสมของคนไข้แต่ละคน

“เพราะเราใส่ใจ การให้คำแนะนำคนไข้หลังผ่าตัดที่แตกต่างกันตามความเหมาะสม

จึงเป็นเรื่องสำคัญ เพื่อให้ผลลัพท์ออกมาน่าพึงพอใจที่สุด”

รีวิวความประทับใจ

รีวิวคุณจิดาภา ผ่าตัดขากรรไกรควบคู่กับการจัดฟันไฮสปีด
คุณจิดาภามีปัญหาฟันไม่สบ เกิดจากขากรรไกรบนยื่น ทำให้ฟันหน้ายื่นมากกว่าปกติ จึงเข้ารับการผ่าตัดขากรรไกร...
อ่านเพิ่มเติม
รีวิวผ่าตัดขากรรไกรปรับโครงหน้าคุณปิยวิทย์
ก่อนผ่าตัดขากรรไกรปรับโครงหน้าที่ Vertex Clinic คุณปิยวิทย์มีปัญหาของขากรรไกร ขากรรไกรล่างของคุณปิยวิทย์ยื่นยาวกว่าปกติ...
อ่านเพิ่มเติม
รีวิวผ่าตัดขากรรไกรคุณแทนพงศ์
คุณแทนพงศ์ สุคนธ์พานิช ก่อนผ่าตัดมีปัญหาฟันไม่สบกัน ทำให้เคี้ยวอาหารบางชนิดไม่ได้ เช่นเส้นก๋วยเตี๋ยวก็กัดไม่ขาด การใช้ฟันหน้าในการกัดหรือเคี้ยวอาหารก็ลำบาก...
อ่านเพิ่มเติม
รีวิวผ่าตัดขากรรไกรคุณรุจี
เดิมคุณรุจีมีขากรรไกรล่างครอบขากรรไกรบนทำให้ใบหน้าเบี้ยว อีกทั้งยังมีปัญหาในเรื่องการบดเคี้ยวอาหาร รู้จักหมอตี๊และ Vertex Clinic จาก...
อ่านเพิ่มเติม
รีวิวคุณศวิตาผ่าตัดขากรรไกรควบคู่กับการจัดฟันแบบใส
คุณศวิตาต้องการรูปหน้าที่เป็นเอกลักษณ์ โดดเด่น ไม่เหมือนใคร จึงผ่าตัดขากรรไกรร่วมกับการจัดฟันแบบใส...
อ่านเพิ่มเติม

ปรึกษาปัญหาที่ Vertex Clinic

ผ่าตัดปรับโครงหน้าราคาเท่าไร? | ต้องผ่าตัดจุดไหนบ้าง? | อยากได้โครงหน้าแบบผู้หญิง? | สามารถทำส่วนไหนได้บ้าง? | ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง?

มาร่วมปรึกษา วางแผนการรักษา แก้ไขปัญหาโครงหน้าใหม่ กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ที่ VERTEX CLINIC

ข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับการผ่าตัด ประเมินค่าใช้จ่ายทั้งหมด เรายินดีบริการให้ให้คำแนะนำ คำปรึกษาฟรี เพื่อบอกปัญหาและรายละเอียดต่างๆ ก่อนรับการผ่าตัดจริงและวางแผนการผ่าตัด โดยทีมเเพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ด้วยเทคนิค Nemotec V สุดยอดเทคโนโลยีช่วยนำร่องการผ่าตัดโครงหน้าและขากรรไกร

 

ที่ Vertex Clinic เรายินดีบริการให้คำปรึกษา ฟรี

เพื่อให้คำแนะนำ แนะนำเคสตัดกรามรีวิวแต่ละเคส เพื่อสร้างความเข้าใจมากขึ้น รวมถึงบอกปัญหาและรายละเอียดต่างๆ ก่อนรับการผ่าตัดจริงและวางแผนการผ่าตัด โดยทีมเเพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ด้วยเทคนิค Nemotec V สุดยอดเทคโนโลยี
ช่วยนำร่องการผ่าตัดโครงหน้าและขากรรไกร เหนือกว่าระบบ CT Scan และ สแกนแบบ 3 มิติ
นำเข้าจากประเทศสเปน มาตรฐานยุโรปให้คนไข้เห็นรายละเอียดก่อนและหลังทำได้ชัดเจน
ทำให้การผ่าตัดมีประสิทธิภาพ แม่นยำ เจ็บน้อยบวมน้อย ช้ำน้อย ฟื้นตัวได้เร็วหลังผ่าตัดทำการผ่าตัด
โดย หมอติ๊ อมรพงษ์ Let Me In Thailand พร้อมทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

VERTEX ยินดีให้คำปรึกษา โปรดเลือกช่องทางปรึกษาด้านล่าง

ติดต่อเรา
VERTEX CLINIC
ชั้น 33 อาคารพญาไทพลาซ่า (BTS พญาไท) ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทร : 02-612-9121

การเดินทาง
รถไฟฟ้า BTS : ลงสถานีพญาไท ทางออกที่ 1
รถไฟฟ้า Airpot Rail Link : ลงที่สถานีพญาไท
รถยนต์ส่วนตัว : สามารถจอดได้ที่ชั้น 10 (สามารถประทับตรา เพื่อคิดค่าจอดแบบเหมารายวันได้)

รถประจำทาง :

ฝั่งถนนพญาไท จากอนุสาวรีย์ชัยฯ มุ่งหน้าแยกพญาไท สาย 14 17 29 34 36 39 (เฉพาะรถธรรมดาในช่วงเช้า) 54 59 62 74 77 139 140 163 172 177 515 (รถเสริมประตูน้ำ) 529 536 542

ถนนพญาไท (ฝั่งตรงข้าม) จากแยกพญาไท มุ่งหน้าไปอนุสาวรีย์ชัยฯ สาย 29 34 36 39 (เฉพาะรถธรรมดาในช่วงเช้า) 54 59 92 97(เฉพาะรถธรรมดา) 163 172 177 201 503 529 542

ฝั่งถนนศรีอยุธยา จากแยกพญาไท มุ่งหน้าไปประตูน้ำ สาย 14 17 72 74 77 536

ถนนศรีอยุธยา ฝั่งตรงข้าม จากประตูน้ำ มุ่งหน้าแยกพญาไท สาย 72