ผ่าตัดขากรรไกรแก้กรนหยุดหายใจ

 

          การรักษาอาการนอนกรนด้วยวิธีการผ่าตัดขากรรไกรนั้นขึ้นอยู่กับอาการและโครงหน้าของผู้ป่วย เช่นอาการในที่นี้หมายถึงภาวะหยุดหายใจในขณะนอนหลับ แต่ถ้าเป็นคนไข้ที่มีโครงหน้าปกติก็ไม่สามารถทำการผ่าตัดขากรรไกรเพื่อรักษาได้ ทั้งนี้ต้องได้รับการประเมินโครงสร้างใบหน้าร่วมกับผลตรวจการนอนหลับด้วยการติดเครื่อง Sleep Test โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อดูระดับความรุนแรงของอาการ หากแพทย์ประเมินวางแผนการรักษาพบว่าการผ่าตัดขากรรไกรไม่สามารถช่วยรักษาอาการนอนกรนของคนไข้ในวิธีผ่าตัดได้ ต้องกลับมาใช้วิธีการรักษาโดยวิธีอื่นที่ไม่ใช่การผ่าตัด แพทย์จะเป็นผู้ประเมินการรักษาโดยวิธีอื่นๆให้เหมาะสมกับคนไข้

 

          การผ่าตัดขากรรไกรเพื่อรักษาอาการนอนกรนนั้น ส่วนมากคือบุคคลที่มีโครงหน้าสั้น โดยเฉพาะขากรรไกรล่าง ทำให้ลิ้นไปอุดกั้นทางเดินหายใจ และทำให้เกิดเสียงกรนออกมา วิธีการผ่าตัดคือยื่นขากรรไกรล่างออกมา เพื่อให้มีที่วางของลิ้นและทางเดินหายใจกว้างขึ้น แต่ถ้าในกรณีที่คนไข้ที่มีโครงหน้ายาวต้องให้แพทย์ทำการประเมินการรักษาโดยวิธีผ่าตัดซึ่งแล้วแต่ละบุคคลอีกที

 

          เมื่อได้รับการผ่าตัดขากรรไกรเพื่อรักษาอาการนอนกรนหรือหยุดหายใจขณะนอนหลับได้แล้วจะทำให้อาการนอนกรนนั้นดีขึ้น ลดอาการเพลียระหว่างวัน ซึ่งนอกจากนี้ยังช่วยให้มีโครงสร้างหน้าที่ดูดีขึ้น มีระบบทางเดินหายใจ การสบฟัน รวมถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แต่อาการนอนกรนอาจจะกลับมาเหมือนเดิม เนื่องจากอายุที่มากขึ้นส่งผลให้ประสิทธิภาพหลังการผ่าตัดอาจจะลดลงไปได้ เพราะอาการนอนกรนนั้นไม่มีโอกาสหายขาดไม่ว่าจะมีอาการนอนกรนถึงภาวะไหนก็ตาม อาการนอนกรนจะรุนแรงขึ้นตามอายุ คนไข้ต้องเข้ารับการรักษาหรือพบแพทย์หลังผ่าตัดอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ผลการรักษาเป็นไปในทางที่ดีขึ้น

 

          การทำการรักษาโดยวีธีการผ่าตัดขากรรไกรเพื่อรักษาอาการนอนกรน ควรทำการบำบัดการทำงานของกล้ามเนื้อใบหน้าและทางเดินหายใจ (Myofunctional Therapy) ควบคู่ไปด้วย โดยใช้เครื่องมือ myobrace (มายโอเบรส) ที่จะช่วยให้ประสิทธิภาพและผลลัพธ์หลังการผ่าตัดดีขึ้น และคงอยู่ในระยะเวลาที่ยาวนานมากยิ่งขึ้น

ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิพิเศษได้ที่นี่