เลื่อนขากรรไกรด้วยเทคนิค NEMOTEC V

การศัลยกรรมผ่าตัดขากรรไกร จะช่วยปรับโครงหน้าให้สมดุลขึ้น ใบหน้าที่ไม่สมดุลคือใบหน้าเบี้ยว (ขากรรไกรเบี้ยว) หรือฟันไม่สบกัน โดยเกิดจากขากรรไกรบนยื่น หรือขากรรไกรล่างยื่นมากกว่าปกติ นอกจากนี้ผู้ที่มีฝีปากบนอูม ฟันหน้าบนยื่น ยิ้มเห็นเหงือก หรือดูไม่มีคาง ก็สามารถแก้ไขด้วยการศัลยกรรมผ่าตัดขากรรไกรได้ แต่ในบางกรณีอาจมีการผ่าตัดขากรรไกรควบคู่กับการจัดฟัน และคนที่มีปัญหาในการสบฟัน การผ่าตัดขากรรไกรจะทำให้การสบฟันดีขึ้น (คนไข้บางรายต้องมีการจัดฟันร่วมด้วย) ซึ่งจะทำให้โครงหน้าสวยขึ้น ได้รูปมากยิ่งขึ้นรวมทั้งคนที่อยากมีรูปหน้า V-line การผ่าตัดขากรรไกรนี้จะทำให้คนไข้มีโครงหน้าที่เล็กลง และจะทำให้คนไข้บดเคี้ยวอาหารได้ดีขึ้นและมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้น ขากรรไกรมีทั้งหมด 4 จุด คือขากรรไกรบนซ้าย ขากรรไกรบนขวา ขากรรไกรล่างซ้าย และขากรรไกรล่างขวา จะทราบได้ว่าควรผ่าขากรรไกรกี่จุดนั้น ต้องให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญประเมินโครงหน้าก่อน

ที่ Vertex Clinic เราใช้เทคนิค Nemotec V
คือการนำร่องผ่าตัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 3 มิติ

เทคนิค NEMOTEC V คืออะไร ?

เทคนิค Nenotec V เป็นการวางแผนการผ่าตัดขากรรไกรด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3 มิติ ก่อนที่จะทำการผ่าตัด ในขั้นตอนการวางแผนนั้น จะทำร่วมกับภาพถ่ายเอ็กซเรย์ (X-ray) แบบ 3 มิติ โดยช่วยให้แพทย์สามารถประเมินความผิดปกติจากโครงสร้างกระดูกใบหน้าได้อย่างมีระบบและแม่นยำ คนไข้จะได้เห็นรูปจำลองใบหน้าด้านข้างเปรียบเทียบก่อนและหลังการผ่าตัด อีกทั้งคนไข้จะได้แสดงความคิดเห็นและสื่อสารกับแพทย์ผู้ผ่าตัดให้มีความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน จึงทำให้ผลลัพธ์หลังผ่าตัดเป็นที่น่าพึงพอใจมากยิ่งขึ้น

ภาพจำลอง
การผ่าตัดด้วย
เทคนิค
Nemotec V

ผลลัพธ์
ภาพจำลอง
การผ่าตัดด้วย
เทคนิค
Nemotec V

เลื่อนขากรรไกร
ทำไมต้องใช้ NEMOTEC V

เนื่องจากที่ Vertex Clinic เรามีเทคนิค Nemotec V ที่จะช่วยจำลองภาพคนไข้หลังศัลยกรรมผ่าตัดเลื่อนขากรรไกร ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 3 มิติ ตอนก่อนเข้ารับการผ่าตัดเลื่อนขากรรไกรได้ เพื่อช่วยให้คนไข้ได้ทำการตัดสินใจก่อนทำการศัลยกรรมขากรรไกรได้ และเทคโนโลยีนี้จะช่วยในการสื่อสารระหว่างหมอกับคนไข้เพื่อให้เข้าใจในแต่ละขั้นตอนของการผ่าเลื่อนขากรรไกรได้ง่ายขึ้น คนไข้จะได้รับความพึงพอใจกับผลลัพธ์ที่ได้จากการรักษา โดยเทคโนโลยีการผ่าตัดขากรรไกรนี้ นำร่องด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 3 มิตินี้ จะมีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น

เตรียมตัวให้พร้อม
ก่อนการเลื่อนขากรรไกร

ด้วยเทคนิค NEMOTEC V

แพทย์จะให้คนไข้ตรวจความสมบูรณ์ของร่างกาย และประเมินความพร้อมของคนไข้ก่อนผ่าขากรรไกร เช่นการตรวจเลือด ตรวจปัสสาวะ ถ่ายภาพรังสีบริเวณใบหน้าและปอด ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ซึ่งรายละเอียดในการตรวจร่างกายแล้วแต่ความจำเป็นของคนไข้ในแต่ละราย คนไข้จะได้รับการพิมพ์ฟันส่งถ่าย ภาพรังสีโครงหน้าแบบทั่วไป และ CT Scan กระโหลกศีรษะ เพื่อนำมาใช้ในการวางแผนการผ่าตัดขากรรไกรต่อไป

ขั้นตอนการเลื่อนขากรรไกร
ด้วยเทคนิค NEMOTEC V

1. การผ่าตัดขากรรไกรต้องทำภายใต้การดมยาสลบ คนไข้ต้องได้รับการตรวจร่างกายและตรวจเลือดก่อน งดสูบบุหรี่ 6-8 สัปดาห์ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดก่อนการผ่าตัดขากรรไกร เพื่อการฟื้นตัวที่ดีหลังการดมยาสลบ

2.  จะมีการถ่ายภาพรังสีใบหน้า และพิมพ์ปาก เพื่อใช้ในการวางแผนการผ่าขากรรไกร

3.  คนไข้ต้องงดน้ำ งดอาหารก่อนการดมยาสลบ 8 ชั่วโมง และต้องแจ้งวิสัญญีแพทย์ หากมีอาการไข้ เจ็บคอหรือการรับประทานอาหารและน้ำ ภายใน 8 ชั่วโมง เนื่องจากสามารถเกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงได้

4.  การผ่าตัดขากรรไกรจะใช้เวลาประมาณ 6 – 8 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับแผนการรักษา

คำแนะนำหลังการผ่าตัดเลื่อนขากรรไกร
ด้วยเทคนิค NEMOTEC V

1. หลังจากที่คนไข้ฟื้นตัวจากยาดมสลบแล้ว ให้พยายามค่อย ๆ จิบน้ำ ลุกนั่ง เดินช้า ๆ ในห้อง
และหายใจลึกยาวช้า ๆ แบบไม่กลั้นหายใจ เพื่อช่วยให้การทำงานของปอดและหัวใจกลับมาทำงาน
ตามเดิมได้เร็วยิ่งขึ้น
2. พยายามดื่มน้ำให้มากกว่า 2 ลิตรต่อวัน เพื่อป้องกันการขาดน้ำ ป้องกันไม่ให้เสลดเหนียวข้น เพราะการขาดน้ำจะทำให้คนไข้กลืนลำบาก แน่นจมูกมากขึ้น เจ็บคอมากขึ้น
3. ของเหลวที่แนะนำจะเป็น นม โปรตีนเสริมชง ไข่ลวก โจ๊กปั่นให้เหลว น้ำหวานอะไรก็ได้ เพื่อให้ได้พลังงานเพียงพอต่อวัน ป้องกันการอ่อนเพลียหลังผ่าตัดขากรรไกร
4. ประคบเย็นข้างแก้ม 3 – 4 วัน หลังผ่าตัดขากรรไกร
5. คนไข้ส่วนใหญ่หลังผ่าขากรรไกรจะมีแค่ยางเกี่ยวไว้ สามารถถอดออกได้เพื่ออ้าปากและรับประทานอาหาร คนไข้ส่วนน้อยอาจถูกพิจารณามัดฟันหลังผ่าขากรรไกร หรือการใส่เครื่องมือควบคุมตำแหน่งสบฟัน (Splint) จะไม่เหมือนกันในคนไข้แต่ละคน
6. การมาพบแพทย์ตามที่นัด เพื่อติดตามอาการหลังผ่าตัดศัลยกรรมขากรรไกร และการมาพบทันตแพทย์จัดฟันตามเวลาที่กำหนด เป็นสิ่งที่สำคัญมากของการผ่าตัดแก้ไขโครงหน้าก่อนการจัดฟัน (Surgery-First Technique)
7. ยาบางชนิดอาจทำให้เกิดอาการปวดหัว คลื่นไส้อาเจียน ปวดท้อง ท้องเสีย หรือมีผื่นขึ้นได้ ถ้ามีอาการดังกล่าว ให้แจ้งแพทย์หรือพยาบาลทราบ
8. หลังจากผ่าตัดขากรรไกรแล้ว 7 วัน แนะนำให้มีการฝึกกล้ามเนื้อ Myobrace (มายโอเบรส) เพื่อให้ลิ้นแข็งแรง อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมไม่ไปอุดกั้นทางเดินหายใจขณะหลับ ช่วยให้การจัดฟันหลังผ่าตัดขากรรไกรง่ายขึ้น และสามารถกลับไปใช้งานขากรรไกรได้เร็วขึ้น

ทำไม?
ถึงต้องผ่าตัด

มุมกรามที่
Vertex
Clinic


หลายคนอาจสงสัยว่าผ่าตัดขากรรไกรราคาเท่าไหร่
หรือผ่าตัดขากรรไกรที่ไหนดี
ที่ Vertex Clinic เรายินดีบริการให้คำปรึกษาฟรี
เพื่อบอกปัญหาและรายละเอียดต่างๆ ก่อนรับการผ่าตัดจริงและวางแผนการผ่าตัด

โดยทีมเเพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ด้วยเทคนิค Nemotec V
สุดยอดเทคโนโลยีช่วยนำร่องการผ่าตัดโครงหน้าและขากรรไกร

เหนือกว่าระบบ CT Scan และ แสกนแบบ 3 มิติ นำเข้าจากประเทศสเปน
มาตรฐานยุโรปให้คนไข้เห็นรายละเอียดก่อนและหลังทำได้ชัดเจน ทำให้การผ่าตัด
มีประสิทธิภาพ 
แม่นยำ เจ็บน้อยบวมน้อย ชํ้าน้อย ฟื้นตัวเร็วหลังทำการผ่าตัด
โดย หมอติ๊ อมรพงษ์ LET ME IN THAILAND พร้อมทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ


รีวิว
เคสเลื่อนขากรรไกร
ร่วมกับการจัดฟัน