เลื่อนขากรรไกรร่วมกับการจัดฟัน

วางแผนการผ่าตัด
ด้วยเทคนิค
NEMOTEC V
ที่แรกในประเทศไทย

“เทคโนโลยีนำร่องการผ่าตัดใหม่ แม่นยำและปลอดภัยสูง เพื่อโครงหน้าที่สมมาตร สวย หล่อ ดูดีในฉบับของคุณ”

การผ่าตัดแก้ไขปัญหาของ
โครงสร้างกระดูกใบหน้า

การศัลยกรรมผ่าตัดขากรรไกร
ไม่ใช่เพื่อความงามเท่านั้น
แต่ยังจะช่วยปรับโครงหน้าให้สมดุลขึ้น

ใบหน้าที่ไม่สมดุลคือใบหน้าเบี้ยว (ขากรรไกรเบี้ยว) หรือฟันไม่สบกัน โดยเกิดจากขากรรไกรบนยื่น หรือขากรรไกรล่างยื่นมากกว่าปกติ นอกจากนี้ผู้ที่มีฝีปากบนอูม ฟันหน้าบนยื่น ยิ้มเห็นเหงือก หรือดูไม่มีคาง ก็สามารถแก้ไขด้วยการศัลยกรรมผ่าตัดขากรรไกรได้ การผ่าตัดขากรรไกรจะต้องควบคู่กับการจัดฟัน และคนที่มีปัญหาในการสบฟัน การผ่าตัดขากรรไกรหรือการผ่าตัดคางยื่นจะทำให้การสบฟันดีขึ้น ซึ่งจะทำให้โครงหน้าสวยขึ้น ได้รูปมากยิ่งขึ้นรวมทั้งคนไข้ที่อยากมีรูปหน้า V-line การผ่าตัดขากรรไกรนี้จะทำให้คนไข้มีโครงหน้าที่เล็กลง และจะทำให้คนไข้บดเคี้ยวอาหารได้ดีขึ้นและมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้น ขากรรไกรมีทั้งหมด 4 จุด คือขากรรไกรบนซ้าย ขากรรไกรบนขวา ขากรรไกรล่างซ้าย และขากรรไกรล่างขวา จะทราบได้ว่าควรผ่าขากรรไกรกี่จุดนั้น ต้องให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญประเมินโครงหน้าก่อน
ดังนั้น การศัลยกรรมขากรรไกร เป็นการผ่าตัดที่ต้องใช้ความรู้ ความชำนาญและฝีมือเป็นอย่างมาก


นอกจากการแก้ไขปัญหาของ
โครงหน้าแล้ว ยังได้เพื่อความสวยงามอีกด้วย

“ไม่ใช่เพียงการผ่าตัดเพื่อแก้ปัญหาหน้าเบี้ยว คางยื่น ฟันไม่สบกันเท่านั้น

แต่ยังสามารถศัลยกรรมผ่าตัดโครงหน้าและขากรรไกรเพื่อความสวยงามได้เช่นกัน”

เรียกได้ว่าเป็นคำถามยอดฮิตเลยทีเดียวว่า ไม่มีปัญหาต่างๆดังกล่าว แต่อยากศัลยกรรมผ่าตัดโรงหน้าและขากรรไกร เพื่อปรับเปลี่ยนโครงหน้าใหม่ได้หรือไม่ ตอบได้เลยว่า ได้เช่นกัน

วางแผนการผ่าตัดที่มีความแม่นยำสูงและปลอดภัย
ด้วยเทคนิค NEMOTEC V

คือ เทคนิค Nemotec V สุดยอดเทคโนโลยีช่วยนำร่องการผ่าตัดโครงหน้าและขากรรไกร

เหนือกว่าระบบ CT Scan และ แสกนแบบ 3 มิติ นำเข้าจากประเทศสเปน มาตรฐานยุโรปให้คนไข้เห็นรายละเอียดก่อนและหลังทำได้ชัดเจน ทำให้การผ่าตัด มีประสิทธิภาพ แม่นยำ เจ็บน้อยบวมน้อย ชํ้าน้อย ฟื้นตัวเร็วหลังทำการผ่าตัด

โดย หมอติ๊ อมรพงษ์ LET ME IN THAILAND พร้อมทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

จำลองการผ่าตัด
ด้วยเทคนิค Nemotec V

ข้อดีของการผ่าตัด
ด้วยเทคนิค Nemotec V

ความแตกต่างระหว่างการผ่าตัดแบบธรรมดา
กับ การผ่าตัดโดยใช้ NEMOTEC V

วิธีการผ่าตัดการผ่าตัดโดยใช้
เทคนิค Nemotec V
การผ่าตัดระบบธรรมดา
(Manual)

การจำลองโมเดลก่อนผ่าตัด

สามารถจำลองโครงสร้างใบหน้า ก่อนและหลังผ่าตัดของคนไข้ เป็นภาพ 3 มิติ แพทย์และคนไข้จะรับรู้และเข้าใจไปในทิศทางเดียวกันสามารถจำลองโมเดลแบบพิมฟันธรรมดา
ซึ่งจะเห็นเพียงการสบฟัน ไม่เห็นโครงกระดูกขากรรไกร

ความแม่นยำ

การผ่าตัดมีความแม่นยำสูงกว่าการผ่าตัดระบบธรรมดาการผ่าตัดมีความแม่นยำต่ำกว่าการผ่าตัดโดย
ใช้เทคนิค Nemotec V

ความเสี่ยง

มีความเสี่ยงที่จะโดนอวัยวะสำคัญและเส้นประสาทหรือหลอดเลือด ต่ำมาก เนื่องจากมีการนำร่องการผ่าตัดอย่างแม่นยำแล้วมีความเสี่ยงที่จะโดนอวัยวะสำคัญและเส้นประสาทหรือหลอดเลือด สูงกว่า การใช้กว่าการผ่าตัดโดย
ใช้เทคนิค Nemotec V

อาการบวม
และการพักฟื้น

อาการบวมน้อยและฟักฟื้นไวกว่าการผ่าตัดระบบธรรมดาอาการบวมและฟักฟื้นมากกว่าการผ่าตัดโดย
ใช้เทคนิค Nemotec V

การทำงานของเทคนิค NEMOTEC V คือ สามารถจำลองโครงสร้างใบหน้าหลังผ่าตัดของคนไข้ ก่อนเข้ารับการผ่าตัดออกมาเป็นภาพ 3 มิติ ได้ ทำให้แพทย์สามารถมองเห็นโครงสร้างใบหน้าได้อย่างละเอียดมากขึ้น และยังทำให้คนไข้เห็นผลลัพธ์ก่อนหลัง ร่วมปรึกษา วางแผนการรักษา แก้ไขปัญหาโครงหน้าของตนเองกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้

ซึ่งระบบนี้จะช่วยให้แพทย์สามารถวางแผนการผ่าตัดโครงสร้างใบหน้า, ช่องปาก และทางเดินหายใจไปพร้อม ๆ กันได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น ซึ่งทำให้ผลการรักษาออกมาเป็นที่น่าพึงพอใจมากยิ่งขึ้น หากผ่าตัดโดยใช้ระบบธรรมดา (Manual) จะใช้โมเดลจำลองแทน ซึ่งจะเป็นแบบพิมพ์ฟันแล้วนำมาประกอบกับขากรรไกรจำลอง ทำให้เห็นเพียงการสบฟัน จะไม่เห็นโครงกระดูกขากรรไกร จึงมีความแม่นยำน้อยกว่า เสี่ยงต่อการโดนอวัยวะสำคัญและเส้นประสาทหรือหลอดเลือดได้

ดังนั้นการผ่าตัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์ NEMOTEC V จึงมีความแม่นยำมากกว่า และผลลัพธ์หลังการผ่าตัดก็เป็นที่น่าพึงพอใจมากกว่า คนไข้จะมีเลือดออกน้อยกว่าปกติ อาการบวมน้อยกว่า พักฟื้นได้ไวกว่าแต่ก่อน ไม่เพียงแต่ได้ความสวยงามของใบหน้าและรอยยิ้มที่สดใสเท่านั้น การทำงานของทางเดินหายใจก็จะดีขึ้นด้วย

SURGERY FIRST เทคนิคผ่าตัดขากรรไกรก่อนจัดฟัน

Vertex Clinic เป็นผู้นำเทคนิค Surgery First ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 3 มิติ โดย หมอตี๊ อมรพงษ์ วชิรมน กล่าวว่า เทคนิคดังกล่าวเป็นวิธีที่สามารถทำการผ่าตัดได้ก่อนการจัดฟัน มีข้อดีคือช่วยให้ผู้ป่วยไม่มีหน้าตาที่แย่ลงก่อนผ่าตัด เนื่องจากในอดีตหากคนไข้จะผ่าตัดแต่จำเป็นต้องจัดฟันก่อนช่วงจัดฟันผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมีหน้าตาที่แย่ลงทั้งยังต้องใช้ระยะเวลานานก่อนการผ่าตัด แต่เทคนิค Surgery First ช่วยให้ผู้ป่วยสามารถผ่าตัดได้เลยช่วยลดระยะเวลาการรักษาทั้งในส่วนของการผ่าตัดและการจัดฟันให้เร็วขึ้น

ซึ่งเทคนิคอย่าง Surgery First จะต้องอาศัยฝีมือการผ่าตัดที่ประณีตและละเอียดรอบคอบ รวมถึงประสบการณ์ที่มากพอ อย่าง หมอตี๊ อมรพงษ์ วชิรมน จึงจะทำได้ หากไม่มีประสบการณ์มากพอ ก็ไม่สามารถทำการผ่าตัดได้ ดังนั้น Vertec clinic ของเรา จึงมีความมั่นใจในผลลัพธ์ และฝีมือการผ่าตัด เพื่อตอบสนองความต้องการอย่างพึงพอใจที่สุด

Vertec Clinic

เป็นผู้นำเทคนิค Surgery First ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 3 มิติ โดย ทพ.ดร.อมรพงษ์ วชิรมณ (หมอตี๊)

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางศัลยกรรม ช่องปาก ใบหน้าขากรรไกร และทันตกรรมจัดฟัน

Oral Maxilofacial Surgery And Orthodontics (ศัลยศาสตร์ช่องปาก และแม็กซิลโลเฟเชียล)

CONVENTIONAL ORTHOGNATHIC SURGERY

SURGERY FIRST ORTHOGNATHIC SURGERY

ศิลปะแห่งการดีไซน์และออกแบบโครงหน้าร่วมกันระหว่างแพทย์และคนไข้

ให้เหมาะกับความต้องการ ความเหมาะสม และ ความสมมาตรของใบหน้าของคนไข้

การทำความเข้าใจผลลัพธ์หลังผ่าตัดร่วมกันระหว่างแพทย์และคนไข้ ให้ไปในทิศทางเดียวกันนั้น Vertex Clinic สามารถทำให้เป็นไปได้ การจำลองโครงสร้างใบหน้า 3 มิติ ก่อนทำ และหลังทำ มีการปรึกษา แนะนำชิ้นส่วนที่ต้องผ่าตัดออก ความเป็นไปได้ และความเข้าใจ ตั้งใจในสิ่งที่คนไข้ต้องการ ล้วนนำมาสู่ การตอบสนองผลลัพธ์ของการผ่าตัดออกมาพึงพอใจได้มากที่สุด นี่คือสิ่งที่ เรา ตั้งใจ

แพทย์เฉพาะทางโครงหน้าขากรรไกรและทันตกรรม ในคนเดียวกัน

การผ่าตัดเลื่อนขากรรไกร(ขากรรไกรเบี้ยว) ไม่ใช่แค่เพียงเปลี่ยนตำแหน่งกระดูกขากรรไกรเปลี่ยน

แต่ตำแหน่งกระดูกฟันก็ย่อมเปลี่ยนไปด้วย ดังนั้น การทำให้ฟันเข้าที่อย่างเหมาะสมและ

การสบฟันที่เข้าที่อย่างสวยงาม จำเป็นต้องมีการจัดฟัน ควบคู่หลังการผ่าตัดเลื่อนขากรรไกร

ทพ.ดร.อมรพงษ์ วชิรมณ (หมอตี๊)

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางศัลยกรรม ช่องปาก ใบหน้าขากรรไกร และทันตกรรมจัดฟัน

Oral Maxilofacial Surgery And Orthodontics (ศัลยศาสตร์ช่องปาก และแม็กซิลโลเฟเชียล)

ทำไมถึงควรมาปรับเปลี่ยนแก้ไขโครงหน้าที่ Vertex

“ปัญหาโครงหน้าและขากรรไกร แก้ได้ หากได้รับการรักษาที่ถูกต้องและตรงจุด”

ทพ.ดร.อมรพงษ์ วชิรมณ (หมอตี๊)

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางศัลยกรรม ช่องปาก ใบหน้าขากรรไกร และทันตกรรมจัดฟัน

Oral Maxilofacial Surgery And Orthodontics
(ศัลยศาสตร์ช่องปาก และแม็กซิลโลเฟเชียล)

จะสามารถวิเคราะห์ประเมินเคส และวางแผนการผ่าตัดด้วยเทคนิค Nemotex V เพื่อเลื่อนขากรรไกรทั้งชิ้นบน และชิ้นล่าง เพื่อปรับตำแหน่งของขากรรไกรให้ได้สัดส่วน ตัดลดมุมกรามด้านข้างทั้งสองข้าง เพื่อทำให้ใบหน้าได้สัดส่วนเข้ากันกับโครงหน้าโดยรวม ตัดตกแต่งคาง เพื่อแก้ไข ให้ใบหน้าโดยรวมสมมาตร

เตรียมความพร้อม
ก่อนการผ่าตัดเลื่อนขากรรไกรด้วยเทคนิค NEMOTEC V

แพทย์จะให้คนไข้ตรวจความสมบูรณ์ของร่างกายและประเมินความพร้อมของคนไข้ก่อนผ่าขากรรไกร เช่นการตรวจเลือด ตรวจปัสสาวะ ถ่ายภาพรังสีบริเวณใบหน้าและปอด ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ซึ่งรายละเอียดในการตรวจร่างกายแล้วแต่ความจำเป็นของคนไข้ในแต่ละราย คนไข้จะได้รับการพิมพ์ฟันส่ง ถ่ายภาพรังสีโครงหน้าแบบทั่วไป และ CT Scan กระโหลกศีรษะ เพื่อนำมาใช้ในการวางแผนการผ่าตัดขากรรไกรต่อไป

อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ที่ได้รับมาตรฐานโลก

มีสภาพที่พร้อมใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพ

เช็คสภาพเครื่องมือแพทย์อยู่เสมอ

สุดยอดเทคโนโลยีอย่าง Nemotec V

สุดยอดเทคโนโลยีใหม่นำร่องการผ่าตัดโครงหน้าและขากรรไกร เหนือกว่าระบบ CT Scan และ Scan แบบ 3 มิติ

การเตรียมตัวก่อนเข้ารับการรักษาเลื่อนขากรรไกรด้วยเทคนิค NEMOTEC V

1.
การผ่าตัดขากรรไกรต้องทำ
ภายใต้การดมยาสลบ คนไข้
ต้องได้รับการตรวจร่างกาย
และตรวจเลือดก่อน งดสูบบุหรี่
6-8 สัปดาห์ และเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ทุกชนิดก่อนผ่าตัด
ขากรรไกร เพื่อการฟื้นตัวที่ดี
หลังการดมยาสลบ

2.
จะมีการถ่ายภาพรังสีใบหน้า
และพิมพ์ปาก เพื่อใช้ในการ
วางแผนการผ่าขากรรไกร

3.
คนไข้ต้องงดน้ำ งดอาหารก่อน
การดมยาสลบ 8 ชั่วโมง และ
ต้องแจ้งวิสัญญีแพทย์ หากมี
อาการไข้ เจ็บคอหรือการรับ
ประทานอาหารและน้ำ ภายใน 8
ชั่วโมง เนื่องจากสามารถเกิด
ภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงได้

4.
การผ่าตัดเลื่อนขากรรไกรจะใช้
เวลาประมาณ 3-6 ชั่วโมง ขึ้น
อยู่กับแผนการรักษา

คำแนะนำหลังการศัลยกรรมขากรรไกร
ด้วยเทคนิค NEMOTEC V

01
หลังจากคนไข้ฟื้นตัวจากยา
ดมสลบแล้วให้พยายาม
ค่อยๆ จิบน้ำ ลุกนั่ง เดิน
ช้าๆในห้องและหายใจลึก
ยาวช้าๆแบบไม่กลั้นหายใจ
เพื่อช่วยให้การทำงานของ
ปอดและหัวใจกลับมา
ทำงานตามเดิมได้เร็วยิ่งขึ้น

02
พยายามดื่มน้ำให้มากกว่า 2
ลิตรต่อวัน เพื่อป้องกันการ
ขาดน้ำ ป้องกันไม่ให้เสลด
เหนียวข้น เพราะการขาดน้ำ
จะทำให้คนไข้กลืนลำบาก
แน่นจมูกมากขึ้น เจ็บคอ
มากขึ้น

03
ของเหลวที่แนะนำจะเป็นนม
โปรตีนเสริมชง,ไข่ลวก,โจ๊ก
ปั่นให้เหลว น้ำหวานอะไร
ก็ได้เพื่อให้ได้พลังงาน
เพียงพอต่อวัน ป้องกันการ
อ่อนเพลียหลังผ่าตัดขากรรไกร

04
ประคบเย็นข้างแก้ม 3 – 4
วัน หลังผ่าตัดขากรรไกร

05
คนไข้ส่วนใหญ่หลังผ่า
ขากรรไกรจะมีแค่ การใส่
เครื่องมือควบคุมตำแหน่ง
สบฟัน (Splint) ซึ่งจะไม่
เหมือนกันในคนไข้แต่ละคน

06
การมาพบแพทย์ตามที่นัด
เพื่อติดตามอาการหลัง
ผ่าตัดศัลยกรรมขากรรไกร
และการมาพบทันตแพทย์
จัดฟันตามเวลาที่กำหนด
เป็นสิ่งที่สำคัญมากของ
การผ่าตัดแก้ไขโครงหน้า
ก่อนการจัดฟัน
(Surgery-First Technique)

07
ยาบางชนิดอาจทำให้เกิด
อาการปวดหัว คลื่นไส้
อาเจียน ปวดท้อง ท้องเสีย
หรือมีผื่นขึ้นได้ ถ้ามีอาการ
ดังกล่าว ให้แจ้งแพทย์หรือ
พยาบาลทราบ

08
หลังจากผ่าตัดขากรรไกร
แล้ว 7 วัน แนะนำให้มีการ
ฝึกกล้ามเนื้อ Myobrace
(มายโอเบรส) เพื่อให้ลิ้น
แข็งแรงอยู่ในตำแหน่งที่
เหมาะสมไม่ไปอุดกั้นทาง
เดินหายใจขณะหลับ ช่วย
ให้การจัดฟันหลังผ่าตัด
ขากรรไกรง่ายขึ้นและ
สามารถกลับไปใช้งาน
ขากรรไกรได้เร็วขึ้น

ทั้งนี้ทั้งนั้น แพทย์จะมีการให้คำแนะนำที่เหมาะสมกับแต่ละคน โดยแต่ละเคสจะมีปัญหาโครงหน้าที่ต่างกัน มีการผ่าตัดที่ต่างกัน ดังนั้นการดูแลรักษาหลังการผ่าตัด แพทย์จัดการดูแล ให้คำแนะนำตามความเหมาะสมของคนไข้แต่ละคน

เพราะเราใส่ใจ การให้คำแนะนำคนไข้หลังผ่าตัดที่แตกต่างกันตามความเหมาะสม

จึงเป็นเรื่องสำคัญ เพื่อให้ผลลัพท์ออกมาน่าพึงพอใจที่สุด

รีวิวความประทับใจ

รีวิวคุณจิดาภา ผ่าตัดขากรรไกรควบคู่กับการจัดฟันไฮสปีด
คุณจิดาภามีปัญหาฟันไม่สบ เกิดจากขากรรไกรบนยื่น ทำให้ฟันหน้ายื่นมากกว่าปกติ จึงเข้ารับการผ่าตัดขากรรไกร...
อ่านเพิ่มเติม
รีวิวผ่าตัดขากรรไกรปรับโครงหน้าคุณปิยวิทย์
ก่อนผ่าตัดขากรรไกรปรับโครงหน้าที่ Vertex Clinic คุณปิยวิทย์มีปัญหาของขากรรไกร ขากรรไกรล่างของคุณปิยวิทย์ยื่นยาวกว่าปกติ...
อ่านเพิ่มเติม
รีวิวผ่าตัดขากรรไกรคุณแทนพงศ์
คุณแทนพงศ์ สุคนธ์พานิช ก่อนผ่าตัดมีปัญหาฟันไม่สบกัน ทำให้เคี้ยวอาหารบางชนิดไม่ได้ เช่นเส้นก๋วยเตี๋ยวก็กัดไม่ขาด การใช้ฟันหน้าในการกัดหรือเคี้ยวอาหารก็ลำบาก...
อ่านเพิ่มเติม
รีวิวผ่าตัดขากรรไกรคุณรุจี
เดิมคุณรุจีมีขากรรไกรล่างครอบขากรรไกรบนทำให้ใบหน้าเบี้ยว อีกทั้งยังมีปัญหาในเรื่องการบดเคี้ยวอาหาร รู้จักหมอตี๊และ Vertex Clinic จาก...
อ่านเพิ่มเติม
รีวิวคุณศวิตาผ่าตัดขากรรไกรควบคู่กับการจัดฟันแบบใส
คุณศวิตาต้องการรูปหน้าที่เป็นเอกลักษณ์ โดดเด่น ไม่เหมือนใคร จึงผ่าตัดขากรรไกรร่วมกับการจัดฟันแบบใส...
อ่านเพิ่มเติม

มาตรฐาน คือสิ่งที่สำคัญ

การผ่าตัดที่ได้รับมาตรฐานนั้น ถือเป็นส่วนหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลย เป็นสิ่งที่เราคำนึงถึงเป็นอันดับแรก เพราะทุกๆเคส เราใส่ใจ ให้คำปรึกษาและคำแนะนำอย่างเหมาะสม และเป็นส่วนตัว เราให้บริการเป็นอย่างดี ตั้งใจให้บริการให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุด ดังนั้นทุกๆเคสเรามีการวางแผนการรักษาที่เหมาะสม ตั้งแต่การให้คำปรึกษา การดำเนินการผ่าตัด รวมไปถึงการดูแลคนไข้หลังผ่าตัด คนไข้จะต้องได้รับความพึงพอใจสูงสุด เพราะเราตั้งใจให้บริการและดูแลมากที่สุด

Image Image

*เลื่อนเพื่อดูภาพก่อน-หลัง

Image Image

*เลื่อนเพื่อดูภาพก่อน-หลัง

Image Image

*เลื่อนเพื่อดูภาพก่อน-หลัง

Image Image

*เลื่อนเพื่อดูภาพก่อน-หลัง

Image Image

*เลื่อนเพื่อดูภาพก่อน-หลัง

Image Image

*เลื่อนเพื่อดูภาพก่อน-หลัง

VERTEX CLINIC

ภูมิใจนำเสนอนวัตกรรมล้ำสมัยอย่าง NEMOTEC V คำตอบของผลลัพธ์ดีๆ รู้ใจและเข้าใจเรา

ปรึกษาปัญหาที่ Vertex Clinic

ผ่าตัดขากรรไกรเท่าไหร่? | ต้องผ่าตัดจุดไหนบ้าง? | อยากได้โครงหน้าแบบดารา? | สามารถทำส่วนไหนได้บ้าง? |
ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง? | เคยจัดฟันมาแล้ว ทำได้ไหม?

มาร่วมปรึกษา วางแผนการรักษา แก้ไขปัญหาโครงหน้าใหม่ กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ที่ VERTEX CLINIC

ข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับการผ่าตัด ประเมิณค่าใช้จ่ายทั้งหมด เรายินดีบริการให้คำแนะนำ คำปรึกษาฟรี เพื่อบอกปัญหาและรายละเอียดต่างๆ ก่อนรับการผ่าตัดจริงและวางแผนการผ่าตัด โดยทีมเเพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ด้วยเทคนิค Nemotec V สุดยอดเทคโนโลยีช่วยนำร่องการผ่าตัดโครงหน้าและขากรรไกร

ติดต่อสอบถาม ปรึกษาปัญหาฟรี คลิก