ชนิดความผิดปกติของโครงสร้างใบหน้า

โดยปกติแล้วใบหน้าและการสบฟันของคนเราจะสามารถแบ่งได้เป็น 5 ลักษณะใหญ่ ๆ คือ

กลุ่มที่ 1 : คนไข้มักมาด้วยปัญหาของฟันซ้อนเก  

ความผิดปกติของใบหน้าไม่เด่นชัดมาก และไม่มีความไม่สมมาตรของใบหน้า คนไข้กลุ่มนี้จะสามารถแก้ไขด้วยการรักษาด้วยการจัดฟันเพียงอย่างเดียวได้

กลุ่มที่ 2 : คนไข้มักมาด้วยปัญหาริมฝีปากบนอูม ฟันหน้าบนยื่น ยิ้มเห็นเหงือก หรือดูไม่มีคาง

คนไข้กลุ่มนี้ หากรูปหน้าไม่ผิดปกติมาก อาจจะสามารถจัดฟันร่วมกับการถอนฟันหรือปักหมุด แต่ถ้ามีความผิดปกติค่อนข้างมาก ควรได้รับการรักษาโดยการผ่าตัดขากรรไกรเพื่อแก้ไขโครงหน้าร่วมกับการจัดฟัน

กลุ่มที่ 3 : คนไข้มักมาด้วยปัญหาคางยื่น  หรือฟันล่างสบคร่อมฟันบน

คนไข้กลุ่มนี้หากมีความผิดปกติมาก ควรได้รับการรักษาโดยการผ่าตัดขากรรไกรร่วมกับการจัดฟันเช่นเดียวกันกับคนไข้ในกลุ่มที่ 2

กลุ่มที่ 4 : คนไข้ที่มาด้วยปัญหาใบหน้าเบี้ยว

การแก้ไขโครงหน้าที่ไม่สมมาตรนั้น ทำได้โดยการผ่าตัดแก้ไขร่วมกับการจัดฟันเท่านั้น

กลุ่มที่ 5 : คนไข้ที่มาด้วยปัญหานอนกรนหรือมีภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ

การผ่าตัดขากรรไกร เป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยเปิดทางเดินหายใจให้กับคนไข้ได้