ผ่าตัดเลื่อนคาง

คือการศัลยกรรมเลื่อนกระดูกคาง ช่วยแก้ไขปรับปรุงคางให้ได้สัดส่วนที่สวยงาม ปรับปรุงจุดบกพร่องบริเวณคาง โดยการเลื่อนกระดูกคางตำแหน่งของคางไปด้านหน้า ซึ่งเหมาะกับผู้ที่มีคางยื่นโครงหน้าไม่สมส่วนดังนั้นการปรับเปลี่ยนตำแหน่งคาง ผ่าตัดคางให้อยู่ในจุดที่เหมาะสมมีความกลมกลืนกัน ยังสามารถแก้ความสมดุลของใบหน้าโดรวมได้อีกด้วย คางเป็นตำแหน่งจุดกลางของใบหน้า ทำให้รูปร่างหน้าตาคนไข้เปลี่ยนไปอย่างชัดเจน มีลักษณะหน้า V ที่สวยงาม 

ผ่าตัดเลื่อนคาง
เหมาะกับใคร

– ผู้ที่มีคางยื่น คางเบี้ยวศัลยกรรมให้สมดุลกับใบหน้า

– ผู้ที่มีฟันไม่เสมอกัน

– ผู้ที่มีความผิดปกติของคางขั้นรุนแรง ส่งผลกระทบต่อขีวิตประจำวัน

– ผู้ที่ต้องการเห็นผลลัพธ์ของการเปลี่ยนแปลงบนในหน้าอย่างชัดเจน

– ผู้ที่ต้องการมีแผลผ่าตัดคางที่เล็กมาก บวมน้อย ช้ำน้อย

– ผู้ที่ต้องการใช้เวลาผ่าตัดน้อย และ พักฟื้นตัวเร็ว !

การเตรียมความพร้อม
ก่อนผ่าตัดหน้าเรียว วีไลน์

1. พบแพทย์เพื่อตรวจดูโครงสร้างของกระดูกคางอย่างละเอียดเพื่อให้แพทย์ประเมินว่าควร  ตกแต่งลดเหลี่ยมหน้า V ผ่าตัดเลื่อนคางมากน้อยแค่ไหนจึงจะเหมาะสมกับใบหน้า คางยื่นหรือคางเบี้ยวศัลยกรรมจะต้องได้รับการแก้ไขอย่างถูกจุด

2. วางแผนการผ่าตัดคางด้วยเทคนิค Nemotec V กับทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ จาก Let me in Thailand ผ่านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์นำร่องแบบ 3 มิติ เพื่อจำลองภาพคนไข้ ให้เห็นผลลัพธ์หน้า V ก่อนทำและหลังทำ

3. ตรวจสภาพร่างกายอย่างละเอียด รวมถึงแจ้งประวัติส่วนตัวเกี่ยวกับสุขภาพ เช่น โรคประจำตัว การแพ้ยา ยาที่รับประทานเป็นประจำ เป็นต้นรวมถึงสรุปปัญหาของคางว่ายื่นหรือคางเบี้ยว ศัลยกรรมเลื่อนกระดูกคางอย่างไรจึงจะได้ผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจ

4. พักผ่อนให้เพียงพอและเตรียมสภาพร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีไข้ หรืออาการอักเสบภายในช่องปากและระบบทางเดินหายใจ

5. งดสูบบุหรี่และเครื่องดื่มมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ประมาณ2 สัปดาห์ก่อนผ่าตัด

6. งดวิตามินที่มีส่วนผสมของน้ำมัน,อาหารเสริมทุกชนิด ประมาณ 1-2 สัปดาห์ก่อนผ่าตัด

7. งดอาหารและน้ำ 6-8 ชม.ก่อนการผ่าตัดคาง เนื่องจากการผ่าตัดคางจะต้องทำโดยการดมยาสลบ

ชั้นตอนการผ่าตัดเลื่อนคาง

เริ่มจากแพทย์จะวางยาสลบเพื่อไม่ให้รู้สึกเจ็บในระหว่างการผ่าตัด แล้วจึงลงมือผ่าตัดเลื่อนคางด้วยวิธีที่เหมาะสม โดยทั่วไปการผ่าตัดคางยื่นมีขั้นตอนแรกคือ เริ่มกรีดจากด้านในของปาก บริเวณริมฝีปากล่างและใต้ฟันล่าง จากนั้นทำการตัดตามแนวขวางไปตามร่องกระดูกคางที่ได้วางแผนการผ่าตัดไว้ แล้วจึงเลื่อนคางไปด้านหน้าและใช้เครื่องมือทางการแพทย์ยึดกระดูกไว้ เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างระหว่างกระดูก แล้วจึงทำการเย็บปิดแผลและแปะเทปลงในบริเวณคางและด้านนอกปาก ดังนั้น การผ่าตัดในช่องปาก จึงซ่อนแผลไว้บริเวณริมฝีปากล่างและใต้ฟันล่างในปาก

วิธีการดูแลหลังผ่าตัดเลื่อนคาง

  • ทานยาและปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์สั่งอย่างเคร่งครัด ข้อมูลในด้านของยาหมอจะชี้แจงและอธิบายให้คนไข้อย่างชัดเจน 
  • ในช่วง 2  3 วันหลังจากการผ่าตัดคาง คนไข้ควรทานอาหารเหลว อ่อนนุ่ม เท่านั้น เพื่อให้ผลลัพธ์ออกมาอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
  • หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ใช้แรงเยอะและเกิดแรงกระแทก เป็นระยะเวลา 2  4 สัปดาห์ เพื่อให้ร่างกายพักฟื้นตัวได้เร็วที่สุด 
  • ทำความสะอาดช่องปาก โดยน้ำสะอาดหรือน้ำยาบ้วนปากหลังทารอาหารอย่างสม่ำเสมอ
  • หลักเลี่ยงการสัมผัสบริเวณแผลผ่าตัดคางยื่น เพื่อป้องการอักเสบ และเชื้อโรค 

วางแผนการผ่าตัดที่มีความแม่นยำสูงและปลอดภัย
ด้วยเทคนิค NEMOTEC V

คือ เทคนิค Nemotec V สุดยอดเทคโนโลยีช่วยนำร่องการผ่าตัดโครงหน้าและขากรรไกร

เหนือกว่าระบบ CT Scan และ แสกนแบบ 3 มิติ นำเข้าจากประเทศสเปน มาตรฐานยุโรปให้คนไข้เห็นรายละเอียดก่อนและหลังทำได้ชัดเจน ทำให้การผ่าตัด มีประสิทธิภาพ แม่นยำ เจ็บน้อยบวมน้อย ชํ้าน้อย ฟื้นตัวเร็วหลังทำการผ่าตัด

โดย หมอติ๊ อมรพงษ์ LET ME IN THAILAND พร้อมทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ความแตกต่างระหว่างการผ่าตัดแบบธรรมดา
กับ การผ่าตัดโดยใช้ NEMOTEC V

วิธีการผ่าตัดการผ่าตัดโดยใช้
เทคนิค Nemotec V
การผ่าตัดระบบธรรมดา
(Manual)

การจำลองโมเดลก่อนผ่าตัด

สามารถจำลองโครงสร้างใบหน้า ก่อนและหลังผ่าตัดของคนไข้ เป็นภาพ 3 มิติ แพทย์และคนไข้จะรับรู้และเข้าใจไปในทิศทางเดียวกันสามารถจำลองโมเดลแบบพิมฟันธรรมดา
ซึ่งจะเห็นเพียงการสบฟัน ไม่เห็นโครงกระดูกขากรรไกร

ความแม่นยำ

การผ่าตัดมีความแม่นยำสูงกว่าการผ่าตัดระบบธรรมดาการผ่าตัดมีความแม่นยำต่ำกว่าการผ่าตัดโดย
ใช้เทคนิค Nemotec V

ความเสี่ยง

มีความเสี่ยงที่จะโดนอวัยวะสำคัญและเส้นประสาทหรือหลอดเลือด ต่ำมาก เนื่องจากมีการนำร่องการผ่าตัดอย่างแม่นยำแล้วมีความเสี่ยงที่จะโดนอวัยวะสำคัญและเส้นประสาทหรือหลอดเลือด สูงกว่า การใช้กว่าการผ่าตัดโดย
ใช้เทคนิค Nemotec V

อาการบวม
และการพักฟื้น

อาการบวมน้อยและฟักฟื้นไวกว่าการผ่าตัดระบบธรรมดาอาการบวมและฟักฟื้นมากกว่าการผ่าตัดโดย
ใช้เทคนิค Nemotec V

การทำงานของ เทคโนโลยี Nemotec V คือ สามารถจำลองโครงสร้างใบหน้าหลังผ่าตัดของคนไข้ ก่อนเข้ารับการผ่าตัดออกมาเป็นภาพ 3 มิติ ได้ ทำให้แพทย์สามารถมองเห็นโครงสร้างใบหน้าได้อย่างละเอียดมากขึ้น และยังทำให้คนไข้เห็นผลลัพธ์ก่อนหลัง ร่วมปรึกษา วางแผนการรักษา แก้ไขปัญหาโครงหน้าของตนเองกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้ 

ซึ่งระบบนี้จะช่วยให้แพทย์สามารถวางแผนการผ่าตัดโครงสร้างใบหน้าช่องปาก และทางเดินหายใจไปพร้อม ๆ กันได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น ซึ่งทำให้ผลการรักษาออกมาเป็นที่น่าพึงพอใจมากยิ่งขึ้น หากผ่าตัดโดยใช้ระบบธรรมดา (Manualจะใช้โมเดลจำลองแทน ซึ่งจะเป็นแบบพิมพ์ฟันแล้วนำมาประกอบกับขากรรไกรจำลอง ทำให้เห็นเพียงการสบฟัน จะไม่เห็นโครงกระดูกขากรรไกร จึงมีความแม่นยำน้อยกว่า เสี่ยงต่อการโดนอวัยวะสำคัญและเส้นประสาทหรือหลอดเลือดได้ 

ดังนั้นการผ่าตัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์ NEMOTEC V จึงมีความแม่นยำมากกว่า และผลลัพธ์หลังการผ่าตัดก็เป็นที่น่าพึงพอใจมากกว่า คนไข้จะมีเลือดออกน้อยกว่าปกติ อาการบวมน้อยกว่า พักฟื้นได้ไวกว่าแต่ก่อน ไม่เพียงแต่ได้ความสวยงามของใบหน้าและรอยยิ้มที่สดใสเท่านั้น การทำงานของทางเดินหายใจก็จะดีขึ้นด้วย

การทำความเข้าใจผลลัพธ์หลังผ่าตัดร่วมกันระหว่างแพทย์และคนไข้ ให้ไปในทิศทางเดียวกันนั้น Vertex Clinic สามารถทำให้เป็นไปได้ การจำลองโครงสร้างใบหน้า 3 มิติ ก่อนทำ และหลังทำ มีการปรึกษา แนะนำชิ้นส่วนที่ต้องผ่าตัดออก ความเป็นไปได้ และความเข้าใจ ตั้งใจในสิ่งที่คนไข้ต้องการ ล้วนนำมาสู่ การตอบสนองผลลัพธ์ของการผ่าตัดออกมาพึงพอใจได้มากที่สุด นี่คือสิ่งที่ เรา ตั้งใจ

ทำไมถึงควรมาตัดมุมกรามที่ Vertex

ทพ.ดร.อมรพงษ์ วชิรมน (หมอตี๊)

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางศัลยกรรม ช่องปาก ใบหน้าขากรรไกร และทันตกรรมจัดฟัน

Oral Maxilofacial Surgery And Orthodontics
(ศัลยศาสตร์ช่องปาก และแม็กซิลโลเฟเชียล)

จะสามารถวิเคราะห์ประเมินเคส และวางแผนการผ่าตัดด้วยเทคนิค Nemotec V เพื่อตัดลดมุมกรามด้านข้างทั้งสองข้าง ปรับโครงหน้าเพื่อทำให้ใบหน้าได้สัดส่วนเข้ากันกับโครงหน้าโดยรวม เพื่อให้ใบหน้าโดยรวมสมมาตร

อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ที่ได้รับมาตรฐานโลก

มีสภาพที่พร้อมใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพ

เช็คสภาพเครื่องมือแพทย์อยู่เสมอ

สุดยอดเทคโนโลยีอย่าง Nemotec V

สุดยอดเทคโนโลยีใหม่นำร่องการผ่าตัดโครงหน้าและขากรรไกร เหนือกว่าระบบ CT Scan และ Scan แบบ 3 มิติ

รีวิวความประทับใจ

รีวิวผ่าตัดมุมกราม ปรับหน้าเรียว คุณศิริพงศ์
ปัญหากรามใหญ่ หน้าบาน แก้ไขได้ด้วยการผ่าตัดมุมกราม (V-line Angle Reduction) ปรับหน้าให้เรียวยิ่งขึ้น ได้อัตราส่วนที่สวยงาม...
อ่านเพิ่มเติม
รีวิวคุณจิดาภา ผ่าตัดขากรรไกรควบคู่กับการจัดฟันไฮสปีด
คุณจิดาภามีปัญหาฟันไม่สบ เกิดจากขากรรไกรบนยื่น ทำให้ฟันหน้ายื่นมากกว่าปกติ จึงเข้ารับการผ่าตัดขากรรไกร...
อ่านเพิ่มเติม
รีวิวผ่าตัดขากรรไกรปรับโครงหน้าคุณปิยวิทย์
ก่อนผ่าตัดขากรรไกรปรับโครงหน้าที่ Vertex Clinic คุณปิยวิทย์มีปัญหาของขากรรไกร ขากรรไกรล่างของคุณปิยวิทย์ยื่นยาวกว่าปกติ...
อ่านเพิ่มเติม
รีวิวผ่าตัดขากรรไกรคุณแทนพงศ์
คุณแทนพงศ์ สุคนธ์พานิช ก่อนผ่าตัดมีปัญหาฟันไม่สบกัน ทำให้เคี้ยวอาหารบางชนิดไม่ได้ เช่นเส้นก๋วยเตี๋ยวก็กัดไม่ขาด การใช้ฟันหน้าในการกัดหรือเคี้ยวอาหารก็ลำบาก...
อ่านเพิ่มเติม
รีวิวผ่าตัดขากรรไกรคุณรุจี
เดิมคุณรุจีมีขากรรไกรล่างครอบขากรรไกรบนทำให้ใบหน้าเบี้ยว อีกทั้งยังมีปัญหาในเรื่องการบดเคี้ยวอาหาร รู้จักหมอตี๊และ Vertex Clinic จาก...
อ่านเพิ่มเติม

มาตรฐาน คือสิ่งที่สำคัญ

การผ่าตัดที่ได้รับมาตรฐานนั้น ถือเป็นส่วนหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลย เป็นสิ่งที่เราคำนึงถึงเป็นอันดับแรก เพราะทุกๆเคส เราใส่ใจ ให้คำปรึกษาและคำแนะนำอย่างเหมาะสม และเป็นส่วนตัว เราให้บริการเป็นอย่างดี ตั้งใจให้บริการให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุด ดังนั้นทุกๆเคสเรามีการวางแผนการรักษาที่เหมาะสม ตั้งแต่การให้คำปรึกษา การดำเนินการผ่าตัด รวมไปถึงการดูแลคนไข้หลังผ่าตัด คนไข้จะต้องได้รับความพึงพอใจสูงสุด เพราะเราตั้งใจให้บริการและดูแลมากที่สุด

VERTEX CLINIC

ภูมิใจนำเสนอนวัตกรรมล้ำสมัยอย่าง NEMOTEC V คำตอบของผลลัพธ์ดีๆ รู้ใจและเข้าใจเรา

ปรึกษาปัญหาที่ Vertex Clinic

ผ่าตัดมุมกรามเท่าไหร่? | ต้องผ่าตัดจุดไหนบ้าง? | อยากได้โครงหน้าแบบดารา? | สามารถทำส่วนไหนได้บ้าง? | ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง?

มาร่วมปรึกษา วางแผนการรักษา แก้ไขปัญหาโครงหน้าใหม่ กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ที่ VERTEX CLINIC

รวมคำถาม ทุกข้อสงสัยตั้งแต่ ตัดกรามราคาเท่าไหร่ หรือผ่าตัดกรามราคาเท่ากันทุกคนหรือไม่ ?

หลายคนอาจสงสัยว่าตัดกรามราคาแพงไหม ผ่าตัดกรามราคาเท่าไหร่หรือตัดกรามที่ไหนดี

 

ข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับการผ่าตัด ประเมินค่าใช้จ่ายทั้งหมด เรายินดีบริการให้ให้คำแนะนำ คำปรึกษาฟรี เพื่อบอกปัญหาและรายละเอียดต่างๆ ก่อนรับการผ่าตัดจริงและวางแผนการผ่าตัด โดยทีมเเพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ด้วยเทคนิค Nemotec V สุดยอดเทคโนโลยีช่วยนำร่องการผ่าตัดโครงหน้าและขากรรไกร

 

ที่ Vertex Clinic เรายินดีบริการให้คำปรึกษา ฟรี

เพื่อให้คำแนะนำ แนะนำเคสตัดกรามรีวิวแต่ละเคส เพื่อสร้างความเข้าใจมากขึ้น รวมถึงบอกปัญหาและรายละเอียดต่างๆ ก่อนรับการผ่าตัดจริงและวางแผนการผ่าตัด โดยทีมเเพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ด้วยเทคนิค Nemotec V สุดยอดเทคโนโลยี
ช่วยนำร่องการผ่าตัดโครงหน้าและขากรรไกร เหนือกว่าระบบ CT Scan และ สแกนแบบ 3 มิติ
นำเข้าจากประเทศสเปน มาตรฐานยุโรปให้คนไข้เห็นรายละเอียดก่อนและหลังทำได้ชัดเจน
ทำให้การผ่าตัดมีประสิทธิภาพ แม่นยำ เจ็บน้อยบวมน้อย ช้ำน้อย ฟื้นตัวได้เร็วหลังผ่าตัดทำการผ่าตัด
โดย หมอติ๊ อมรพงษ์ Let Me In Thailand พร้อมทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

VERTEX ยินดีให้คำปรึกษา โปรดเลือกช่องทางปรึกษาด้านล่าง

ติดต่อเรา
VERTEX CLINIC
ชั้น 33 อาคารพญาไทพลาซ่า (BTS พญาไท) ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทร : 02-612-9121

การเดินทาง
รถไฟฟ้า BTS : ลงสถานีพญาไท ทางออกที่ 1
รถไฟฟ้า Airpot Rail Link : ลงที่สถานีพญาไท
รถยนต์ส่วนตัว : สามารถจอดได้ที่ชั้น 10 (สามารถประทับตรา เพื่อคิดค่าจอดแบบเหมารายวันได้)

รถประจำทาง :

ฝั่งถนนพญาไท จากอนุสาวรีย์ชัยฯ มุ่งหน้าแยกพญาไท สาย 14 17 29 34 36 39 (เฉพาะรถธรรมดาในช่วงเช้า) 54 59 62 74 77 139 140 163 172 177 515 (รถเสริมประตูน้ำ) 529 536 542

ถนนพญาไท (ฝั่งตรงข้าม) จากแยกพญาไท มุ่งหน้าไปอนุสาวรีย์ชัยฯ สาย 29 34 36 39 (เฉพาะรถธรรมดาในช่วงเช้า) 54 59 92 97(เฉพาะรถธรรมดา) 163 172 177 201 503 529 542

ฝั่งถนนศรีอยุธยา จากแยกพญาไท มุ่งหน้าไปประตูน้ำ สาย 14 17 72 74 77 536

ถนนศรีอยุธยา ฝั่งตรงข้าม จากประตูน้ำ มุ่งหน้าแยกพญาไท สาย 72