ศัลยกรรมสร้างใบหู

         ศัลยกรรมสร้างใบหู จะช่วยให้ผู้ที่มีความพิการของใบหู สามารถมีใบหูเหมือนคนทั่วไปได้ ซึ่งโดยส่วนใหญ่ปัญหาของหูที่ต้องมีการศัลยกรรมสร้างใบหูใหม่ เกิดจากความพิการที่มาจาก

  1. หูพิการจากอุบัติเหตุ คือการได้รับรับอุบัติเหตุต่าง ๆ จนใบหูมีการฉีกขาดหายไป การรักษาขึ้นอยู่กับสภาพของหูที่ผิดรูปทรงหรือหายไป
  2. หูพิการแต่กำเนิด คือภาวะของความผิดปกติของสร้างใบหูขณะที่ผู้ป่วยยังเป็นตัวอ่อนอยู่ในครรภ์มารดา ผู้ป่วยมาพบแพทย์ด้วยลักษณะใบหูได้หลายรูปแบบ ตั้งแต่ไม่มีใบหูเลย ใบหูขาดหายไปเป็นบางส่วน จนถึงใบหูขนาดเล็กกว่าปกติ

เทคนิคและวิธีการผ่าตัดสร้างใบหูใหม่

  1. เอากระดูกซี่โครงของผู้ป่วยมาสร้างเป็นโครงสร้างใบหู

        การสร้างใบหูใหม่ด้วยกระดูกอ่อนเป็นวิธีมาตราฐานที่ได้ผลดีที่สุด จำเป็นต้องใช้กระดูกอ่อนซี่โครงปริมาณมากและต้องผ่าตัดอย่างน้อยสองครั้ง จึงจะได้ใบหูที่ดูใกล้เคียงธรรมชาติ โดยทั่วไปเริ่มผ่าตัดเมื่อผู้ป่วยมีอายุ 6 ปีขึ้นไป เพราะต้องรอให้ใบหูข้างปกติเจริญเติบโตเต็มที่ก่อน

วิธีการผ่าตัด

        นำกระดูกซี่โครงมาสร้างใบหูใหม่ แล้วฝังโครงใบหูใหม่ลงไปตรงขมับบริเวณที่ควรจะเป็นใบหู หลังจากนั้นต้องมีทำการยกใบหูให้กางออกจากกะโหลกศีรษะบริเวณขมับเป็นขั้นตอนที่สอง ใบหูที่ได้จากวิธีการนี้จะมีลักษณะใกล้เคียงกับธรรมชาติที่สุดและดูแลรักษาง่ายที่สุดในระยะยาว

  1. เอาสารสังเคราะห์มาสร้างเป็นโครงสร้างใบหู

        ทำเหมือนวิธีแรกแต่ต่างกันที่ใช้สารสังเคราะห์ซึ่งไม่มีปฏิกริยาต่อร่างกายมาสร้างเป็นโครงสร้างของหูแทน

  1. ผ่าตัดฝังรากฟันเทียมที่กระดูกหลังหูแล้วสร้างใบหูเทียม

        เป็นการยึดติดกับรากฟันเทียมที่ฝังไว้ การใช้ใบหูเทียมอาจจะดูเหมือนสะดวกสบายในระยะแรก แต่การจับยึดใบหูเทียมให้ติดกับร่างกายตลอดเวลานั้นเป็นเรื่องยาก ไม่ว่าจะด้วยกาวหรือคลิปแม่เหล็ก รวมถึงอุปกรณ์ในการยึดมีราคาแพงมากและต้องระวังเรื่องการติดเชื้อไปตลอดชีวิต

        นอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงที่ใบหูเทียมอาจจะหลุดได้ขณะที่ใช้งานอยู่ ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ที่สุดของผู้ป่วย นอกจากนี้ยังต้องเปลี่ยนใบหูเทียมทุก ๆ 2-3 ปี เนื่องจากการเสื่อมสภาพของวัสดุที่ใช้ทำใบหูเทียม ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าในระยะยาว

        วิธีการผ่าตัดเอากระดูกซี่โครงของผู้ป่วยเองไปใช้เป็นวิธีที่ควรเลือกก่อน เนื่องจากใช้อวัยวะของผู้ป่วยเองมาสร้างใบหูไม่ต้องการการดูแลรักษาหลังผ่าตัดมาก ใบหูที่สร้างขึ้นสามารถเจริญเติบโตขึ้นอีกได้ แต่ไม่เท่าปกติ รูปลักษณ์ของใบหูที่สร้างใกล้เคียงปกติ

ขั้นตอนการผ่าตัด

  1. จำเป็นต้องดมยาสลบเพื่อการผ่าตัด ใช้เวลา 4-5 ชั่วโมง
  2. ในกรณีที่ใช้กระดูกซี่โครง จะเหลากระดูกซี่โครงให้เป็นรูปใบหู โดยใช้ซี่โครง 6,7,8 หรือ 7,8,9
  3. เลาะเยื่อหุ้มกระโหลกชั้นต้นและปลูกถ่ายผิวหนังโดยเอาผิวหนังจากบริเวณต้นแขนหรือต้นขาหรือขาหนีบมาคลุมโครงสร้างของใบหู
  4. หลังผ่าจะวางสายระบายเลือด 2 เส้น เพื่อระบายเลือดและดูดผิวหนังให้แนบชิดกับร่องของใบหู ที่เหลาไว้ ทิ้งไว้ 3-5 วันพร้อมผ้าพันรอบศีรษะ
  5. ตัดไหมเมื่อครบ 7 วัน