หมอตี๊ อมรพงษ์ ได้รับเชิญไปบรรยายวิชาการ ณ โรงพยาบาลศิริราช

คุณหมอตี๊ อมรพงษ์ วชิรมน ได้รับเชิญไปบรรยาวิชาการ เรื่องการผ่าตัดขากรรไกร ด้วยเทคนิค Surgery-First ณ งานประชุมประจำปี...
Read more

บรรยายวิชาการเรื่อง Microimplant Anchorage For Orthodontic Treatment

บรรยายวิชาการ เรื่อง Microimplant Anchorage For Orthodontic Treatment                วันอังคารที่ 29 มกราคม 2562 ทพ.ดร. อมรพงษ์ วชิรมน ได้บรรยายวิชาการ เรื่อง Microimplant Anchorage For Orthodontic Treatment ขอขอบคุณคุณหมอทุกท่านที่ให้ความสนใจและเข้ารับฟังการบรรยายทุกท่านค่ะ   ภาพบรรยากาศ  ...
Read more