รีวิวผ่าตัดมุมกราม ปรับหน้าเรียว คุณศิริพงศ์

ปัญหากรามใหญ่ หน้าบาน แก้ไขได้ด้วยการผ่าตัดมุมกราม (V-line Angle Reduction) ปรับหน้าให้เรียวยิ่งขึ้น ได้อัตราส่วนที่สวยงาม...
Read more